Tevékenység
Könyvelés

Megbízóink részére a gazdálkodási formájuknak megfelelően biztosítjuk
- a gazdasági események folyamatos és időben való rögzítését,
- az éves beszámolók és a bevallások elkészítését,
- az éves beszámolók és a bevallások könyvvizsgálatra való előkészítését,
- az év során kötelezően előírt bevallások, beszámolók, jelentések, adatszolgáltatások összeállítását és benyújtását,
- a kötelezően előírt szabályzatok elkészítését.

Számvitel

A társaságunk által használt számviteli, ügyviteli programokkal biztosítani tudjuk ügyfeleink részére a
- a bank és a pénztár bizonylatainak,
- a kimenő és bejövő számláknak,
- az ezekhez kapcsolódó vevői, szállítói analitikáknak az aktuális állapotot híven tükröző elkészítését,
- a tárgyi eszközök analitikus és főkönyvi nyilvántartását,
- és mindezek alapján a szükséges kimutatások, jelentések, beszámolók, bevallások gyors és pontos összeállítását.

Munkaügy Megbízóink részére a havi bérszámfejtés keretében biztosítjuk
- a munkavállalók ki- és beléptetésével összefüggően az adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítését,
- a munkaviszony megszüntetésekor szükséges adatlapok elkészítését,
- a munkabérek számfejtését, a bérfeladás, az utalandó adók meghatározását, a havi bevallások elkészítését és benyújtását,
- év végén a munkavállalók részére az igazolások kiadását,
- a munkavállalók táppénz és egyéb TB ügyeinek intézését, szükség esetén segítség nyújtását,
- a munkáltatói igazolások (jövedelemigazolás) elkészítését.
Bevallások

Azon ügyfeleink részére, akik számviteli szolgáltatásainkat igénybe veszik, a napi kapcsolattartás keretében az adózás aktuális kérdéseiben való eligazodást is folyamatosan segítjük. Levelezési rendszerünkben írásban folyamatosan tájékoztatjuk őket az év során rendszeresen ismétlődő, és az időszakos bevallások, adatszolgáltatások, statisztikai kötelezettségek, valamint az év végi elszámolás során készítendő bevallások, statisztikák összeállítási kötelezettségeiről.
A fentieket szükség esetén azon 'hirtelen betoppanó' Megbízóink részére is vállaljuk, akik valamilyen okból közvetlen, gyors segítségre szorulnak.

Kapcsolattartás Azon ügyfeleink részére, részére, akik igénybe veszik könyvviteli, számviteli szolgáltatásainkat, a napi kapcsolattartás keretében segítünk az adózási, pénzügyi kérdésekben eligazodni. Elkészítjük az év során rendszeresen ismétlődő és időszakos bevallásokat, statisztikákat, valamint az év végi elszámolás során készítendő bevallásokat, jelentéseket, adatszolgáltatásokat.
A fenti szolgáltatásokat azon Megbízóink részére is vállaljuk, akik valamilyen okból közvetlen, gyors segítségre szorulnak.
Munkatársaink
Kapcsolat
Könyvvizsgálat
Átláthatósági jelentés
Számviteli szolgáltatások
Áraink

cassa@cassaauditor.hu
1119 Budapest, Albert utca 15/B
Telefon: +36/30 262-99-25